14 Nisan 2024
GündemÖNE ÇIKAN

Yılmaz’İkinci dönemimizde, marina projesini hayata geçireceğiz’

Silivri Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de yapılması planlanan marina projesi konusunda bilgiler verdi.

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı son meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de yapılması planlanan marina projesi konusunda bilgiler verdi. Yılmaz, projenin ÇED raporuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) olumlu görüş bildirdiğini de açıkladı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Proje kapsamında 1/1000’lik planda 2 tane alan var. Bir tanesi barınak alanı diye isimlendirdiğimiz mevcut şu anki balıkçı barınağının olduğu kısımdır. Bir diğeri de bu projenin önceliğinde gerçekleştirdiğimiz, ilk önce yapılacak olan ve tamamen balıkçılarımızın kullanacağı balıkçı barınağı kısmıdır.
Barınak projesi esasında 3 etaplı bir projedir. 3. etap diye nitelendirilen yer, esasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının marina projesidir. Uzun yıllardır onaylanmış, ihale edilmiş ve ihalesine katılımcı olmadığından yapılamayan ama 1/5000’lik planlarında yat limanı olarak işlenen kısımdır.
Silivri Belediyesi olarak yapmayı planladığımız alanda hedeflediğimiz proje amatör denizcilik evi şeklindedir.
ÇED raporlarıyla ilgili yeni bir çalışma başlattık. Silivri Belediyesi tarafından yürütülen 1. etap barınak ve balıkçı barınağı imar planı çalışmalarına ait ilgili kurum görüşleri tamamlanmış olup (İBB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü dahil) kurum görüşlerinin tamamında planlama alanını etkileyecek olumsuz bir değerlendirme bulunmamaktadır.
Olumlu görüşü bakanlığa verilmiştir. Barınak ve balıkçı barınağı planlama alanında; mevcut durumda balıkçı barınağı amaçlı kullanılan alan barınak olarak düzenlenerek güneyinde yeni balıkçı barınağı alanı önerilmiştir.
Planlama yapılırken ilk öncelik geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlarımızın güneydeki balıkçı barınak alanı inşa edilecektir. Diğer yapım işlemlerine sonra başlanacaktır.
Planlama alanında mevcut durumda bulunan yüzer iskele alanı korunarak geliştirilmiştir. Ayrıca yeni iki tane tekne imal ve çekek yeri düzenlenmiştir. Planlama alanı kapsamında hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan ‘Proje Etkileri ve Ekosistem Değerlendirme Raporu’ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır.
ÇED süreci tamamlanmış olup hazırlanan imar planları onaylanması için Silivri Belediyesi tarafından olumlu ÇED raporu Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Yapacağımız marinayla yalnızca lüks teknelerin faydalandığı bir marinayı öncelemiyoruz. Burada 15 metrenin altında teknelerin yanaşacağı, sosyal donatıların olduğu, halkın rahatça girip çıkabileceği, bu sosyal donatıların belediye marifetiyle işletileceği, vatandaşın sosyalleşeceği, nefes alacağı ve her şeyin güvenli ve sağlıklı işleyeceği bir yaşam alanından bahsediyoruz.
Alanda 3621 sayılı kıyı kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelik uyarınca; açık alan ağırlıklı olmak üzere ve emsali aynı amaçla ayrılan alanın yüzde 3’ünü yüksekliği 5,50 metreyi aşmayan takılıp sökülebilir elemanlarla inşa edilen; lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binaları yer alacaktır. Bu alanlardaki uygulama mimari avan projeye göre yapılacaktır.
Barınak alanında 3621 sayılı kıyı kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelik uyarınca; münhasıran kamusal hizmetlerde kullanılan gemiler, gezinti(tenezzüh) gemileri, turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri ile boyu 15 metreden küçük özel teknelerin barınmaları veya geçici olarak konaklamaları maksadıyla yeterli su alanı ve derinliğe sahip kıyı yapıları bulunacaktır.
Barınak alanındaki yönetim birimleri emsali kara alanının yüzde 5’ini geçmeyecek, tek katlı yapılması halinde yüksekliği 4,50 metreyi, asma kat yapılması halinde yüksekliği 5,50 metreyi aşmayacaktır. İddia ediyorum ki yapıldığında Türkiye’nin en sosyal ve en halka açık bir kıyı marina tesisi olacak. İkinci dönemimizde, çok kısa bir süre zarfında bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir