20 Temmuz 2024
GüncelManşetYerel

Silivri Belediyesi Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Silivri Belediyesinin 2021 yılı için oluşturulan 338 Milyon TL tahmini bütçesi, okunan komisyon raporunun ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı 3. birleşiminin 1. oturumu Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.
Tek gündem ile toplanan mecliste 2021 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe görüşmesi yapıldı. Palan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmasının ardından yapılan oylama ile 2021 yılı için oluşturulan 338 Milyon TL tahmini bütçe oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 yılı bütçesinde, 2020 yılına göre yaklaşık % 13 artış sağlandı.

2021 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçeye ilişkin açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şunları söyledi: “2021 Yılı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlayan Kamuda Stratejik Yönetim anlayışı, Performans Programları ile kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin ön plana çıktığı görülmektedir.

2020-2024 yıllarını kapsayan Silivri Belediyesi Stratejik Planı’nda belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlere ulaşmada, hazırladığımız 2021 yılı Mali Performans Programı ve Bütçe bizlere bir yol haritası olacaktır. 5 Yıllık Stratejik Plan’ımızın ikinci yılının faaliyet ve kaynaklarını belirlediğimiz bu belge, aynı zamanda 2021 yılı çalışma programımızı da sizlere sunmaktadır.

Belediyemiz 2021 yılı performans programında, stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflere ilişkin 2021 yılı için performans hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için belirlenen faaliyetler ve kaynak ihtiyaçları yer almaktadır. Ayrıca bu hedeflere ne kadar ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek için performans göstergeleri de oluşturulmuştur.

Faaliyet ve proje tanımlamalarında da stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesini sağlayan ve başlı başına bir bütünlük oluşturacak şekilde maliyetlendirilmiş etkinlikler olarak, belediyemiz performans programında yer almıştır. ” dedi.

CHP’nin Silivri Belediyesinin 2021 performans raporu ve tahmini bütçesine ilişkin hayır gerekçelerini yanıt veren Yılmaz, “Siz siyaseten bu bütçeye, performans raporuma hayır diyebilirsiniz, ama vicdanen bunu böyle söylemenize hakkınızın olmadığını düşünüyorum.” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir